ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cashier

kæʃˈɪr kæʃˈɪr kæˈʃɪə kæˈʃɪə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cashiered
 • شکل سوم:

  cashiered
 • سوم شخص مفرد:

  cashiers
 • وجه وصفی حال:

  cashiering
 • شکل جمع:

  cashiers

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  صندوقدار، تحویلدار
  • - The cashier counted the money.
  • - صندوقدار پول را شمرد.
  • - The cashier greeted each customer with a smile.
  • - صندوقدار با لبخند به مشتریان سلام می‌کرد.
 • verb - transitive
  بیرون کردن، برکنار کردن، از خدمت برکنار کردن، از کار منفصل کردن
  • - General Kazeby was cashiered on account of bribery.
  • - ژنرال به‌ دلیل رشوه‌خواری از خدمت برکنار شد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cashier

 1. noun bank worker
  Synonyms: accountant, banker, bursar, clerk, collector, paymaster, purser, receiver, teller, treasurer
 2. verb discard, expel
  Synonyms: ax, boot, bounce, break, can, cast off, discharge, dismiss, displace, drum out, fire, give a pink slip, give the heave ho, heave, remove, sack, terminate

ارجاع به لغت cashier

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cashier» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cashier

لغات نزدیک cashier

پیشنهاد بهبود معانی