فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dislodge

dɪˈslɑːdʒ dɪsˈlɒdʒ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dislodged
 • شکل سوم:

  dislodged
 • سوم شخص مفرد:

  dislodges
 • وجه وصفی حال:

  dislodging

معنی و نمونه‌جمله

 • adverb
  از جای خود بیرون کردن، راندن
  • - We tried to dislodge the enemy from its fortifications.
  • - کوشیدیم که (نیروهای) دشمن را از استحکامات خود بیرون برانیم.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dislodge

 1. verb knock loose
  Synonyms: dig out, disentangle, dislocate, displace, disturb, eject, evict, extricate, force out, oust, remove, uproot

ارجاع به لغت dislodge

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dislodge» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dislodge

لغات نزدیک dislodge

پیشنهاد بهبود معانی