با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lousy

ˈlaʊzi ˈlaʊzi
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  lousier
 • صفت عالی:

  lousiest
 • adjective
  شپشو، کثیف، چرکین، اکبیری، نکبت، پست
  • - the hungry, lousy natives
  • - بومی‌های گرسنه و شپشو
  • - His speech was really lousy.
  • - سخنرانی او واقعاً بد بود.
  • - It was a lousy movie.
  • - فیلم خیلی گندی بود.
  • - The hall was lousy with violinists.
  • - در سالن ویولونیست‌ها از سروگوش آدم بالا می‌رفتند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lousy

 1. adjective very bad
  Synonyms: awful, base, contemptible, despicable, dirty, disliked, execrable, faulty, harmful, hateful, horrible, inferior, low, mean, miserable, no good, outrageous, poor, rotten, second-rate, shoddy, slovenly, terrible, unpopular, unwelcome, vicious, vile
  Antonyms: good, great, magnificent, wonderful

ارجاع به لغت lousy

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lousy» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lousy

لغات نزدیک lousy

پیشنهاد و بهبود معانی