ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Coarse

kɔːrs kɔːs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  coarser
 • صفت عالی:

  coarsest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  دانه‌درشت، زبر، زمخت، ضخیم، خشن
  • - coarse cloth
  • - پارچه‌ی زبر
  • - coarse features
  • - چهره‌ی خشن
  • - coarse fingers
  • - انگشتان زمخت
  • - Sandpaper is coarse.
  • - کاغذ سنباده زبر است.
  • - coarse sand
  • - شن درشت
 • adjective
  زشت، زننده، بی‌ادبی، توهین‌آمیز، بی‌نزاکتی
  • - a coarse joke
  • - شوخی زشت
  • - His coarse language made the children uncomfortable.
  • - زبان توهینآمیز او باعث ناراحتی بچه‌ها شد.
 • adjective
  نامرغوب، بی‌کیفیت، پست
  • - coarse wine
  • - شراب بی‌کیفیت
  • - coarse food
  • - غذای بی‌کیفیت
 • adjective
  تخمینی، غیردقیق
  • - coarse measurement
  • - اندازه‌گیری تخمینی
  • - coarse address
  • - آدرس غیردقیق
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد coarse

 1. adjective not fine, rude
  Synonyms: base, bawdy, blue, boorish, brutish, cheap, common, crass, crude, dirty, earthy, filthy, foul, foul-mouthed, gross, gruff, immodest, impolite, improper, impure, incult, indelicate, inelegant, loutish, low, lowbred, lowdown and dirty, mean, nasty, obscene, off-color, offensive, raffish, raunchy, raw, ribald, rough, roughneck, rude, scatological, smutty, tacky, uncivil, uncouth, uncultivated, uncultured, unrefined, vulgar, vulgarian
  Antonyms: gentle, nice, polite, refined, sophisticated
 2. adjective rough, unrefined
  Synonyms: chapped, coarse-grained, crude, grainy, granular, harsh, homespun, impure, inferior, loose, lumpy, mediocre, particulate, poor quality, rough-hewn, rugged, unfinished, unpolished, unprocessed, unpurified
  Antonyms: delicate, refined, smooth, soft

ارجاع به لغت coarse

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «coarse» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/coarse

لغات نزدیک coarse

پیشنهاد بهبود معانی