ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Common

ˈkɑːmən ˈkɒmən
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  commons
 • صفت تفضیلی:

  commoner
 • صفت عالی:

  commonest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B1
  مشترک، همگانی، انبازین، اشتراکی
  • - common divisor
  • - مقسوم‌علیه مشترک
  • - the common interests of the group
  • - علایق مشترک گروه
  • - common carriers
  • - مؤسسات حمل و نقل، ترابران همگانی
 • adjective
  رایج، (زبان) محلی، بومی، (دستور زبان) اسم عام
  • - The word "child" is of common gender.
  • - واژه‌ی «کودک» هم به مذکر و هم به مؤنث اطلاق می‌شود.
 • adjective
  معمولی، عمومی، عام، عامیانه، همه، همگان
  • - That is common knowledge.
  • - آن چیزی است که همه می‌دانند.
  • - common principles
  • - اصول عام
 • adjective
  ساده، ابتدایی، اولیه
  • - observing common courtesy
  • - رعایت اصول اولیه‌ی ادب
  • - a common soldier
  • - سرباز ساده
 • adjective
  عادی، هر روزی، رایج، روزمره
  • - what the common man wants
  • - آنچه که یک فرد عادی می‌خواهد
  • - a common occurrence
  • - رویداد عادی
 • adjective
  رسوا
  • - common ware
  • - کالا (یا اجناس) پست
  • - a common criminal
  • - جانی رسوا
 • adjective
  (ریاضی - عدد) مشترک، متعارفی، همدار
 • adjective
  کالبدشناسی منشعب، چند شاخه، انشعابی
 • noun countable
  (گاهی جمع) پارک، زمین همگانی، محوطه‌ی عمومی
 • noun countable
  حقوق مشاع، غیرمفروز، مالکیت مشترک، حق مشترک
 • noun countable
  (جمع) عوام، مجلس عوام
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد common

 1. adjective average, ordinary
  Synonyms: accepted, banal, bourgeois, casual, characteristic, colloquial, comformable, commonplace, conventional, current, customary, daily, everyday, familiar, frequent, general, habitual, hackneyed, homely, humdrum, informal, mediocre, monotonous, natural, obscure, passable, plain, prevailing, prevalent, probable, prosaic, regular, routine, run-of-the-mill, simple, stale, standard, stereotyped, stock, trite, trivial, typical, undistinguished, universal, unvaried, usual, wearisome, workaday, worn-out
  Antonyms: abnormal, extraordinary, infrequent, noteworthy, rare, scarce, uncommon, unusual, valuable
 2. adjective generally known; held in common
  Synonyms: accepted, coincident, collective, communal, communistic, community, commutual, congruous, conjoint, conjunct, constant, corporate, correspondent, customary, general, generic, in common, intermutual, joint, like, mutual, popular, prevailing, prevalent, public, reciprocal, shared, social, socialistic, united, universal, usual, well-known, widespread
 3. adjective low, coarse
  Synonyms: baseborn, characterless, cheap, colorless, crass, declassé, hack, hackneyed, impure, inferior, low-grade, mean, middling, nondescript, passable, pedestrian, Philistine, plebeian, poor, prosy, raffish, second-class, second-rate, shoddy, sleazy, stale, trite, undistinguished, vulgar
  Antonyms: aristocratic, cultured, excellent, high, noble, refined, sophisticated, superior

Collocations

Idioms

 • common ground

  وجه مشترک، جنبه‌ی مشابه، تفاهم

ارجاع به لغت common

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «common» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/common

لغات نزدیک common

پیشنهاد بهبود معانی