ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Current

ˈkɜrːnt ˈkʌrənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  currents
 • صفت تفضیلی:

  more current
 • صفت عالی:

  most current

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective B2
  جریان، رایج، جاری
 • noun adjective
  جاری، رایج، معاصر، متداول، شایع، تزند، تزن
  • - the current year
  • - سال جاری
  • - his current job
  • - شغل فعلی او
  • - His is currently unemployed.
  • - او فعلاً بیکار است.
  • - the current fashion
  • - مد روز
  • - the current edition of the magazine
  • - آخرین شماره‌ی مجله
  • - current beliefs
  • - عقاید امروزی (رایج)
  • - current money
  • - پول در گردش، پول رایج
  • - current rumors
  • - شایعات پراکنده
  • - a current term
  • - واژه‌ی متداول
  • - a current of hot air
  • - جریان هوای داغ
  • - Don't sit in the current, you'll catch a cold!
  • - تو باد نشین، سرما می‌خوری!
  • - The current carried the boat out into the sea.
  • - جریان آب قایق را به میان دریا برد.
  • - the current of public opinion
  • - روند عقاید عمومی
  • - An event that changed the whole current of her life.
  • - رویدادی که همه‌ی مسیر زندگی او را عوض کرد.
  • - current strength
  • - شدت جریان برق
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد current

 1. adjective contemporary; common
  Synonyms: accepted, accustomed, afoot, circulating, common knowledge, customary, cutting-edge, doing, existent, extant, fad, fashionable, general, going around, hot, in, in circulation, in progress, instant, in the mainstream, in the news, in use, in vogue, leading-edge, mod, modern, now, on front burner, ongoing, popular, present, present-day, prevailing, prevalent, rampant, regnant, rife, ruling, state-of-the-art, swinging, topical, trendy, up-to-date, widespread
  Antonyms: antiquated, old, old-fashioned, past, uncommon, uncontemporary
 2. noun flow of something, usually water
  Synonyms: course, draught, drift, ebb and flow, flood,flux, jet, juice, progression, river, run, rush, spate, stream, tidal motion, tide

Collocations

ارجاع به لغت current

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «current» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/current

لغات نزدیک current

پیشنهاد بهبود معانی