ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cheap

tʃiːp tʃiːp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  cheaper
 • صفت عالی:

  cheapest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective adverb A1
  ارزان، کم‌ارزش، پست، کم‌بها، ناچیز، کم‌سود، تخفیف داده شده
  • - a cheap victory
  • - پیروزی آسان
  • - She was made cheap by her own behavior.
  • - با رفتارش خود را خفیف کرد.
  • - These apples are cheap.
  • - این سیب‌ها ارزان‌اند.
  • - a cheap restaurant
  • - رستوران ارزان (قیمت)
  • - Javad painted my room cheaply and well.
  • - جواد اتاقم را ارزان و خوب رنگ زد.
  • - This dentist has cheaper clientele.
  • - این دندان‌ساز مشتریان کم‌پول‌تری دارد.
  • - to act cheaply
  • - گدابازی درآوردن، فرومایگی کردن
  • - cheap money
  • - پول با بهره‌ی نازل
  • - His short story is cheap and boring.
  • - داستان کوتاه او مبتذل و خسته‌کننده است.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun countable
  جنس پست
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cheap

 1. adjective inexpensive
  Synonyms: at a bargain, bargain, bargain-basement, bargain-counter, bought for a song, budget, buy, cheapo, competitive, cost next to nothing, cut-price, cut-rate, depreciated, dime a dozen, easy on the pocketbook, economical, half-priced, irregular, low-cost, lowered, low-priced, low tariff, marked down, moderate, nominal, on sale, popularly priced, real buy, reasonable, reduced, sale, slashed, standard, steal, uncostly, undear, utility, worth the money
  Antonyms: costly, dear, expensive
 2. adjective inferior, low in quality
  Synonyms: bad, base, bogus, catchpenny, cheesy, common, commonplace, crappy, cruddy, dud, flashy, garbage, garish, glitzy, junky, lousy, mangy, mean, mediocre, meretricious, no bargain, no good, ordinary, paltry, poor, ratty, raunchy, rinky-dink, rotten, rubbishy, scroungy, second-rate, shoddy, sleazy, small-time, tatty, tawdry, terrible, trashy, trumpery, two-bit, valueless, white elephant, worthless
  Antonyms: excellent, noble, precious, priceless, superior, valuable, worthy
 3. adjective low, vulgar
  Synonyms: abject, base, beggarly, contemptible, despicable, dirty, dishonest, mean, pitiable, scurvy, shabby, sordid, sorry, tawdry, vile
  Antonyms: sophisticated, superior, upper
 4. adjective concerned with saving money
  Synonyms: mean, mingy, miserly, penny-pinching, stingy, thrifty, tight, tight-wad

Collocations

 • cheap labor

  دستمزد کم، کارگر ارزان، مزد ارزان

  کارگر(ان) کم‌مزد

Idioms

ارجاع به لغت cheap

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cheap» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cheap

لغات نزدیک cheap

پیشنهاد بهبود معانی