ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Costly

ˈkɒːstli ˈkɒstli
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  costlier
 • صفت عالی:

  costliest

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C1
  گران،بسیار پرهزینه، گزاف، فاخر، پرهزینه، گران‌بها
  • - Road construction is costly.
  • - راه‌سازی بسیار پرهزینه است.
  • - He made a costly mistake.
  • - او اشتباه زیان‌باری (پرخرجی) کرد.
  • - a costly victory
  • - پیروزی صدمه‌آور (پرهزینه و تلفات)
  • - costly entertainment
  • - پذیرایی با شکوه
  • - costly gems
  • - گوهرهای گران‌بها
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد costly

 1. adjective expensive
  Synonyms: an arm and leg, cher, dear, excessive, executive, exorbitant, extortionate, extravagant, fancy, high, highly priced, high-priced, inordinate, precious, premium, pricey, steep, stiff, top, valuable
  Antonyms: cheap, inexpensive, reasonable
 2. adjective priceless
  Synonyms: gorgeous, inestimable, invaluable, lavish, luxurious, opulent, precious, rich, splendid, sumptuous, valuable
  Antonyms: cheap, not valuable, poor
 3. adjective harmful, damaging
  Synonyms: catastrophic, deleterious, disastrous, loss-making, ruinous, sacrificial
  Antonyms: aiding, helpful

ارجاع به لغت costly

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «costly» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/costly

لغات نزدیک costly

پیشنهاد بهبود معانی