فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Invaluable

ɪnˈvæljəbl ɪnˈvæljuəbl / / -jəbl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective C1
  فوق‌العاده گرانبها، غیرقابل تخمین، پربها
  • - His advice was invaluable.
  • - پند او بسیار ارزشمند بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد invaluable

 1. adjective priceless
  Synonyms: beyond price, costly, dear, expensive, helpful, inestimable, precious, serviceable, valuable
  Antonyms: worthless

لغات هم‌خانواده invaluable

ارجاع به لغت invaluable

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «invaluable» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/invaluable

لغات نزدیک invaluable

پیشنهاد بهبود معانی