ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Value

ˈvæljuː ˈvæljuː
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  valued
 • شکل سوم:

  valued
 • سوم شخص مفرد:

  values
 • وجه وصفی حال:

  valuing
 • شکل جمع:

  values

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable B1
  ارزش، قدر، ارج، ارزندگی، مرغوبیت، ارزمندی، بهاوری، شایگانی
  • - the value of a U.S. dollar
  • - ارزش یک دلار امریکا
  • - The value of this Tabriz carpet will increase every year.
  • - ارزش این فرش تبریز هر سال بیشتر خواهد شد.
  • - His friendship has a lot of value.
  • - دوستی او بسیار ارزش دارد.
  • - It has no value at all.
  • - اصلاً ارزشی ندارد.
  • - We always get value for money in that shop.
  • - در آن مغازه همیشه (با پولمان) کالای مرغوب گیر می‌آوریم.
  • - Many values have cultural roots.
  • - بسیاری از ارزش‌ها ریشه‌ی فرهنگی دارند.
  • - numerical value
  • - مقدار عددی
  • - moral values
  • - ارزش‌های اخلاقی
  • - Human values are also subject to change.
  • - ارزش‌های انسانی هم دستخوش دگرگونی می‌شود.
  • - The police seized cocaine valued at »10 million.
  • - پلیس (مقداری) کوکائین به ارزش ده میلیون پوند را توقیف کرد.
  • - to value one's good health
  • - قدر سلامتی خود را دانستن
  • - a valued friend
  • - یک دوست ارزشمند
  • - value the days of your youth!
  • - قدر ایام جوانی را بدان!
  • - I value the sacrifices of the past generations.
  • - برای فداکاری‌های ‌نسل‌های گذشته ارزش قائلم.
  • - a society that values education
  • - جامعه‌ای که برای آموزش‌و‌پرورش ارزش قائل است
  • - His opinion is of no value.
  • - عقیده‌ی او ارزشی ندارد.
  • - Aslan puts a high value on his appearance.
  • - اصلان به قیافه و ظاهر خود اهمیت زیادی می‌دهد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun countable uncountable
  بها، قیمت، مقدار
  • - We offer the buyer good value at the right price.
  • - ما به خریدار مرغوبیت و قیمت مناسب عرضه می‌کنیم.
 • noun countable
  (ریاضی) قدر، کمیت، چندی
  • - absolute value
  • - قدر مطلق
 • verb - transitive
  قیمت کردن
 • verb - transitive
  قدردانی کردن، گرامی داشتن
 • verb - transitive
  ارزشیابی کردن، ارزش چیزی را معین کردن، برآورد کردن
  • - The bank will value your property.
  • - بانک ملک شما را ارزشیابی خواهد کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد value

 1. noun financial worth
  Synonyms: amount, appraisal, assessment, charge, cost, equivalent, expense, market price, monetary worth, price, profit, rate
 2. noun advantage, worth
  Synonyms: account, bearing, benefit, caliber, condition, connotation, consequence, content, denotation, desirability, distinction, drift, eminence, esteem, estimation, excellence, finish, force, goodness, grade, help, implication, import, importance, interpretation, mark, marketability, meaning, merit, power, preference, profit, purpose, quality, regard, repute, sense, serviceableness, significance, state, stature, substance, superiority, use, usefulness, utility, valuation
  Antonyms: detriment, disadvantage

Collocations

 • of no value

  بی‌ارزش

 • of value

  دارای ارزش، ارزشمند

 • put a value on

  قیمت گذاشتن (روی چیزی)، اهمیت قائل شدن، ارزش گذاشتن

لغات هم‌خانواده value

ارجاع به لغت value

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «value» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/value

لغات نزدیک value

پیشنهاد بهبود معانی