با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Luxurious

ləɡˈʒʊriəs lʌɡˈzjʊəriəs / / ləɡˈʒʊəriəs lʌɡˈzjʊəriəs / / ləɡˈʒʊəriəs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more luxurious
 • صفت عالی:

  most luxurious
 • adjective
  خوش‌گذران، دارای زندگی تجملی، مجلل
  • - The ruler of a poor country who himself lives in a luxurious palace.
  • - فرمانروای کشوری فقیر که خودش در کاخ پرتجملی زندگی می‌کند.
  • - a luxurious life
  • - زندگانی پر تجمل
  • - luxurious privileges
  • - امتیازات ناشی از جاه و جلال
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد luxurious

 1. adjective affluent, indulgent
  Synonyms: comfortable, costly, deluxe, easy, elaborate, epicurean, expensive, extravagant, fancy, fit for a king/ queen, gorgeous, grand, grandiose, gratifying, hedonistic, immoderate, imposing, impressive, in the lap of luxury, lavish, luscious, lush, magnificent, majestic, opulent, ostentatious, palatial, pampered, pleasurable, pleasure-loving, plush, plushy, posh, pretentious, rich, ritzy, self-indulgent, sensual, sensuous, splendid, stately, sumptuous, sybaritic, upscale, voluptuous, well-appointed
  Antonyms: austere, frugal, poor

ارجاع به لغت luxurious

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «luxurious» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/luxurious

لغات نزدیک luxurious

پیشنهاد و بهبود معانی