با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Luxuriant

ləɡˈʒʊriənt lʌɡˈzjʊəriənt / / ləɡˈʒʊəriənt lʌɡˈzjʊəriənt / / ləɡˈʒʊəriənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more luxuriant
 • صفت عالی:

  most luxuriant
 • adjective
  وافر، مجلل، انبوه، پربرکت
  • - luxuriant soil
  • - خاک حاصلخیز
  • - a luxuriant forest
  • - جنگل سرسبز و انبوه
  • - a luxuriant prose style
  • - سبک نثر‌نویسی پر‌پیرایه
  • - luxuriant imagination
  • - تخیل فرنمایانه
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد luxuriant

 1. adjective profuse, plush
  Synonyms: abundant, ample, copious, deluxe, dense, elaborate, excessive, extravagant, exuberant, fancy, fecund, fertile, flamboyant, flourishing, fruitful, lavish, luscious, lush, opulent, overflowing, palatial, plenteous, plentiful, prodigal, productive, profusive, prolific, rampant, rank, rich, riotous, sumptuous, superabundant, teeming, thriving
  Antonyms: barren, plain, poor

ارجاع به لغت luxuriant

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «luxuriant» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/luxuriant

لغات نزدیک luxuriant

پیشنهاد و بهبود معانی