فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fecund

ˈfekənd / / ˈfiːkənd ˈfekənd / / ˈfiːkənd
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  بارور، برومند، پرثمر، حاصل‌خیز، پراثر
  • - fecund herds
  • - گله‌های پر زادوولد
  • - Da Vinci's fecund mind
  • - مغز پراندیشه‌ی داوینچی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fecund

 1. adjective productive
  Synonyms: breeding, fertile, fructiferous, fruitful, generating, pregnant, proliferant, prolific, propagating, reproducing, rich, spawning, teeming
  Antonyms: impotent, infertile, sterile, unfruitful, unproductive

ارجاع به لغت fecund

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fecund» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fecund

لغات نزدیک fecund

پیشنهاد بهبود معانی