با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lush

lʌʃ lʌʃ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  lushed
 • شکل سوم:

  lushed
 • سوم شخص مفرد:

  lushes
 • وجه وصفی حال:

  lushing
 • شکل جمع:

  lushes
 • صفت تفضیلی:

  lusher
 • صفت عالی:

  lushest
 • noun adjective adverb
  پرآب، آبدار، شاداب، پرپشت، با‌شکوه، مست کردن، مشروب‌خوار، الکلی
  • - lush gardens
  • - باغهای سبز و خرم
  • - lush grass
  • - چمن سبز و پر پشت
  • - a lush style of writing
  • - سبک نویسندگی پر شاخ و برگ
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lush

 1. adjective profuse and delightful
  Synonyms: abundant, ambrosial, delectable, delicious, deluxe, dense, elaborate, extensive, extravagant, exuberant, flourishing, fresh, grand, green, heavenly, juicy, lavish, luscious, luxuriant, luxurious, opulent, ornate, overgrown, palatial, plush, prodigal, prolific, rank, rich, riotous, ripe, ritzy, scrumptious, sensuous, succulent, sumptuous, teeming, tender, verdant, voluptuous
  Antonyms: austere, bare, barren, sparse

ارجاع به لغت lush

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lush» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lush

لغات نزدیک lush

پیشنهاد بهبود معانی