با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Luxury

ˈlʌkʃri ˈlʌkʃri
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  luxuries
 • noun
  خوش‌گذرانی، تجمل عیاشی، عیش، نعمت
  • - She had been raised in the lap of luxury.
  • - او در دامن ناز و نعمت پرورش یافته بود.
  • - to live in luxury
  • - در تجمل زندگی کردن کردن
  • - luxury goods
  • - کالاهای تجملی
  • - a luxury hotel
  • - هتل تجملی (لوکس)
  • - a luxury liner
  • - کشتی مسافری لوکس
  • - Even if I had the money, I wouldn't go for such luxuries as jewelry and gold watches.
  • - حتی اگر پول داشتم، دنبال تجملاتی مثل جواهر و ساعت طلا نمی‌رفتم.
  • - Unlike bread and water, luxuries are not necessary to life.
  • - تجملات مثل آب و نان نیست که برای زندگی لازم باشد.
  • - It is a real luxury to be able to travel where one pleases.
  • - واقعاً نعمتی است که انسان بتواند هر کجا خواست سفر کند.
  • - Staying in bed until noon was a luxury that she could seldom enjoy.
  • - تا ظهر در رختخواب ماندن لذتی بود که به‌ندرت از آن برخوردار می‌شد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد luxury

 1. noun great pleasure, indulgence
  Synonyms: affluence, bliss, comfort, delight, enjoyment, exorbitance, extravagance, frill, gratification, hedonism, high living, immoderation, intemperance, leisure, luxuriousness, opulence, rarity, richness, satisfaction, splendor, sumptuousness, treat, well-being
  Antonyms: austerity, economy, frugality

ارجاع به لغت luxury

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «luxury» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/luxury

لغات نزدیک luxury

پیشنهاد و بهبود معانی