با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Enjoyment

ɪnˈdʒɔɪmənt ɪnˈdʒɔɪmənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  enjoyments
 • uncountable noun
  لذت، خوشی، خوشایندی، برخورداری، بهره‌مندی، خوش‌وقتی
  • - My greatest enjoyment in life is seeing my children.
  • - بزرگ‌ترین خوشی من در زندگی دیدن فرزندانم است.
  • - The couple's vacation to the beach was filled with relaxation and enjoyment.
  • - تعطیلات زوج در ساحل پر از آرامش و خوشی بود.
  • - I wish to increase your enjoyment of this trip.
  • - می‌خواهم بر لذت شما از این سفر بیفزایم.
  • - the enjoyment that music brings
  • - لذتی که موسیقی به ارمغان می‌آورد
  • - for your enjoyment
  • - برای خوشایند شما
  • - their enjoyment of a higher standard of living
  • - بهره‌مندی آنان از یک سطح زندگی بالاتر
  • - the enjoyment of good health
  • - برخورداری از سلامتی
  • - one of her chief enjoyments
  • - یکی از سرگرمی‌های عمده‌ی او
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد enjoyment

 1. noun delight in something
  Synonyms: amusement, delectation, diversion, enjoying, entertainment, fruition, fun, gladness, gratification, gusto, happiness, hedonism, indulgence, joy, loving, luxury, pleasure, recreation, rejoicing, relaxation, relish, satisfaction, savor, self-indulgence, sensuality, thrill, triumph, zest
  Antonyms: displeasure, dissatisfaction, misery, sorrow, unhappiness, woe
 2. noun possession; use of
  Synonyms: advantage, benefit, exercise, having, indulgence, ownership, spending, using
  Antonyms: lack, need, want

لغات هم‌خانواده enjoyment

ارجاع به لغت enjoyment

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «enjoyment» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/enjoyment

لغات نزدیک enjoyment

پیشنهاد و بهبود معانی