با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Enjoy

ɪnˈdʒɔɪ ɪnˈdʒɔɪ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  enjoyed
 • شکل سوم:

  enjoyed
 • سوم شخص مفرد:

  enjoys
 • وجه وصفی حال:

  enjoying
 • verb - intransitive A1
  لذت بردن
 • verb - transitive
  برخوردارشدن از، بهره‌مند شدن از، دارا بودن
  • - The book enjoyed good sales.
  • - کتاب فروش خوبی داشت.
  • - They enjoy a high standard of living.
  • - آنان از سطح زندگی بالایی برخوردارند.
  • - Everyone should enjoy equal civil rights.
  • - همه‌ باید از حقوق مدنی برابر بهره‌مند باشند.
 • verb - transitive
  لذت بردن از، خوش آمدن از
  • - Did you enjoy the party ?
  • - از مهمانی خوشت آمد؟
  • - I enjoy his company.
  • - از مصاحبت با او لذت می‌برم.
  • - Let us enjoy our holidays instead of quarreling!
  • - بیا به جای دعوا کردن از تعطیلات خود لذت ببریم!
  • - Mehri enjoys horseback riding.
  • - مهری از اسب‌سواری خوشش می‌آید.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد enjoy

 1. verb take pleasure in, from something
  Synonyms: adore, appreciate, be entertained, be fond of, be pleased, cotton to, delight in, dig, dote on, drink in, eat up, fancy, flip over, freak out on, get a charge out of, get a kick out of, get high on, go, have a ball, have a good time, have fun, like, live a little, live it up, love, luxuriate in, mind, paint the town, rejoice in, relish, revel in, savor, take joy in, thrill to
  Antonyms: detest, dislike, hate
 2. verb have the benefit or use of
  Synonyms: be blessed, be favored, boast, command, experience, have, hold, maintain, occupy, own, possess, process, reap the benefits, retain, use
  Antonyms: lack, need, want

Collocations

لغات هم‌خانواده enjoy

ارجاع به لغت enjoy

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «enjoy» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/enjoy

لغات نزدیک enjoy

پیشنهاد بهبود معانی