با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dislike

dɪsˈlaɪk dɪsˈlaɪk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disliked
 • شکل سوم:

  disliked
 • سوم شخص مفرد:

  dislikes
 • وجه وصفی حال:

  disliking
 • noun verb - transitive
  دوست نداشتن، بیزار بودن، مورد تنفر واقع شدن
  • - I dislike crowded places.
  • - من از جاهای شلوغ بدم می‌آید.
  • - They dislike foreigners.
  • - آن‌ها خارجی‌ها را دوست ندارند.
  • - Her dislike of me was obvious.
  • - آشکار بود که از من بدش می‌آید.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dislike

 1. noun antagonism, hatred toward something
  Synonyms: animosity, animus, antipathy, aversion, deprecation, detestation, disapprobation, disapproval, disesteem, disfavor, disgust, disinclination, displeasure, dissatisfaction, distaste, enmity, hostility, indisposition, loathing, objection, offense, opposition, prejudice, repugnance
  Antonyms: approval, like, liking, love
 2. verb be antagonistic toward something; hate
  Synonyms: abhor, abominate, antipathize, avoid, be allergic to, bear malice toward, be averse to, be turned off to, condemn, contemn, deplore, despise, detest, disapprove, disesteem, disfavor, disrelish, eschew, execrate, grossed out on, have hard feelings, have no stomach for, have no taste for, loathe, look down on, lose interest in, make faces at, mind, not appreciate, not care for, not endure, not feel like, not take kindly to, object to, regret, resent, scorn, shudder at, shun
  Antonyms: approve, like, love

ارجاع به لغت dislike

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dislike» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dislike

لغات نزدیک dislike

پیشنهاد و بهبود معانی