با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Delight In

آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • phrasal verb
  لذت بردن از، خوش آمدن از، حال کردن با
  • - Some people delight in the misfortunes of others.
  • - بعضی‌ها از بدبختی دیگران لذت می‌برند.
  • - My brother always delights in telling me when I make a mistake.
  • - برادرم از گوشزد کردن اشتباهاتم لذت می‌برد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد delight in

 1. verb take pleasure from
  Synonyms: admire, adore, amuse oneself, appreciate, be content, be pleased, cherish, dig, eat up, enjoy, feast on, get a kick out of, get high on, get off on, glory in, groove on, indulge in, like, live a little, live it up, love, luxuriate in, relish, revel in, savor
  Antonyms: dislike, hate

Collocations

ارجاع به لغت delight in

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «delight in» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/delight-in

لغات نزدیک delight in

پیشنهاد بهبود معانی