ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crude

kruːd kruːd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  crudes
 • صفت تفضیلی:

  cruder
 • صفت عالی:

  crudest

توضیحات

همچنین می‌توان در معنای سوم از crude oil به‌ جای crude استفاده کرد.

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C2
  ابتدایی، ساده، ناشیانه
  • - crude woodwork
  • - کاردستی چوبی ساده
  • - The shirt had been crudely sewn together.
  • - پیراهن ناشیانه دوخته شده بود.
 • adjective C2
  مستهجن، گستاخانه، بی‌ادبانه، خشن
  • - the crude behavior of the students
  • - رفتار بی‌ادبانه‌ی شاگردان
  • - his crude management techniques
  • - روش خشن مدیریت او
  • - crude remarks
  • - گفته‌های گستاخانه
 • noun uncountable
  زمین‌شناسی نفت خام
  • - the price of crude in the London market
  • - قیمت نفت خام در بازار لندن
  • - The price of crude has been steadily increasing.
  • - قیمت نفت خام به‌طور پیوسته درحال افزایش است.
 • adjective
  خام، پالایش‌نشده، ناخالص
  • - crude steel
  • - پولاد خام
  • - crude data
  • - داده‌های ناسره (خام)
  • - crude birth rate
  • - میزان خام زه و زاد (زاد و ولد)
 • adjective
  آشکار، واضح، بدیهی
  • - The crude behavior
  • - رفتار واضح
  • - crude reality
  • - حقیقت آشکار
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crude

 1. adjective vulgar, unpolished in manner
  Synonyms: awkward, backward, barnyard, boorish, cheap, cloddish, clumsy, coarse, crass, dirty, earthy, filthy, foul, grody, gross, ignorant, ill-bred, indecent, indelicate, inelegant, insensible, lewd, loud, loud-mouthed, loutish, lowbred, oafish, obscene, raunchy, raw, rough, rude, savage, smutty, tacky, tactless, uncouth, unenlightened, ungainly, unskillful
  Antonyms: gentle, nice, polished, refined, tasteful
 2. adjective unrefined, natural
  Synonyms: amateurish, callow, coarse, green, harsh, homemade, homespun, immature, impure, inexpert, in the rough, makeshift, outline, prentice, primitive, raw, rough, rough-hewn, rude, rudimentary, rustic, simple, sketchy, thick, undeveloped, unfinished, unformed, ungraded, unmatured, unmilled, unpolished, unprepared, unprocessed, unproficient, unsorted, untaught, untrained, unworked, unwrought
  Antonyms: formal, planned, refined, sophisticated, stilted

ارجاع به لغت crude

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crude» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crude

لغات نزدیک crude

پیشنهاد بهبود معانی