با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Inexpert

ˌɪnˈekspɜrːt ɪnˈekspɜːt
آخرین به‌روزرسانی:
  • بی‌تجربه، بی‌تخصص، بی‌مهارت، فاقدخبرگی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد inexpert

  1. adjective Lacking the qualities, as efficiency or skill, required to produce desired results
    Synonyms: inapt, incapable, incompetent, inefficient, inept, unskilled, unskillful, unworkmanlike
  2. adjective Lacking experience and the knowledge gained from it
    Synonyms: inexperienced, awkward, green, incompetent, unskillful, unpracticed, unskilled, raw, untrained, uninitiate, bungling, crude, uninitiated, amateurish, unseasoned, maladroit, inept, untried, unversed, amateur

ارجاع به لغت inexpert

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «inexpert» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/inexpert

لغات نزدیک inexpert

پیشنهاد بهبود معانی