با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Tactless

ˈtæktləs ˈtæktləs
آخرین به‌روزرسانی:
  • adjective
    بدون مبادی آداب، بی‌مهارت، بی‌سلیقه، بی‌نزاکت، موقع‌نشناس
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد tactless

  1. adjective unthinking, careless
    Synonyms: awkward, blundering, boorish, brash, bungling, clumsy, crude, discourteous, gauche, gruff, harsh, hasty, impolite, impolitic, imprudent, inconsiderate, indelicate, indiscreet, inept, injudicious, insensitive, maladroit, misunderstanding, rash, rough, rude, sharp, stupid, thoughtless, uncivil, unconsiderate, undiplomatic, unfeeling, unkind, unperceptive, unpolished, unsubtle, unsympathetic, untactful, vulgar
    Antonyms: careful, discreet, tactful, thoughtful

ارجاع به لغت tactless

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «tactless» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/tactless

لغات نزدیک tactless

پیشنهاد بهبود معانی