فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dangerous

ˈdeɪndʒrəs ˈdeɪndʒrəs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more dangerous
 • صفت عالی:

  most dangerous

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective A2
  خطرناک، خطیر
  • - It is dangerous to drive fast.
  • - تند راندن خطرناک است.
  • - Too much experience is a dangerous thing.
  • - تجربه‌ی زیادی هم خطرناک است.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dangerous

 1. adjective hazardous, troubling
  Synonyms: alarming, bad, breakneck, chancy, critical, dangersome, deadly, delicate, dynamite, exposed, fatal, formidable, hairy, heavy, hot, impending, impregnable, insecure, jeopardous, loaded, malignant, menacing, mortal, nasty, on collision course, parlous, perilous, portentous, precarious, pressing, queasy, risky, serious, serpentine, shaky, speculative, terrible, thorny, threatening, ticklish, touch-and-go, touchy, treacherous, ugly, unhealthy, unsafe, unstable, urgent, viperous, vulnerable, wicked
  Antonyms: careful, guarded, safe, secure, unhazardous, untroubled

لغات هم‌خانواده dangerous

ارجاع به لغت dangerous

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dangerous» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dangerous

لغات نزدیک dangerous

پیشنهاد بهبود معانی