با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dangle

ˈdæŋɡl ˈdæŋɡl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dangled
 • شکل سوم:

  dangled
 • سوم شخص مفرد:

  dangles
 • وجه وصفی حال:

  dangling
 • noun verb - transitive adverb
  آویزان بودن، آویزان کردن، آویختن، آویزان
  • - Long, golden earrings were dangling from her ears.
  • - گوشواره‌های بلند و طلایی از گوش‌هایش آویخته بود.
  • - The monkey caught hold of the branch and swung dangling there.
  • - میمون به شاخه چسبید و در آنجا آویزان ماند و تاب خورد.
  • - She dangled the sandwich bag in front of me and said, "if you want food, you must take your medicine."
  • - پاکت ساندویچ را جلوم تکان داد و گفت: «اگر غذا می‌خواهی باید دارویت را بخوری.»
  • - He spent his youth dangling after gamblers.
  • - در تمام دوران جوانی‌اش دور و بر قماربازها می‌پلکید.
  • - The promise of a big raise was dangled before him.
  • - با قول یک اضافه حقوق زیاد او را وسوسه کردند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dangle

 1. verb suspend
  Synonyms: brandish, depend, droop, entice, flap, flaunt, flourish, hang, hang down, lure, sling, sway, swing, tantalize, tempt, trail, wave

Phrasal verbs

ارجاع به لغت dangle

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dangle» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dangle

لغات نزدیک dangle

پیشنهاد و بهبود معانی