فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Queasy

ˈkwiːzi ˈkwiːzi
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  ( queazy ) تهوع‌‌آور، لطیف مزاج، وسواسی، زیاد دقیق
  • - the queasy motion of the waves
  • - حرکت تهوع‌آور امواج
  • - The jolts of the bus made me queasy.
  • - تکان‌های اتوبوس حال مرا به هم زد.
  • - a queasy stomach
  • - شکم منقلب
  • - How queasy we become when a mean person claims to be good.
  • - چقدر بیزار می‌شویم وقتی که آدم بدجنسی ادعای نیکی می‌کند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد queasy

 1. adjective not feeling well; not comfortable
  Synonyms: anxious, bilious, concerned, fidgety, green around gills, groggy, ill, ill at ease, indisposed, nauseated, pukish, qualmish, queer, restless, rocky, sick, sick as a dog, sickly, squeamish, troubled, uncertain, uncomfortable, under the weather, uneasy, unwell, upset, worried
  Antonyms: comfortable, healthy, satisfied

ارجاع به لغت queasy

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «queasy» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/queasy

لغات نزدیک queasy

پیشنهاد بهبود معانی