نکته کاربردی: صفت Nice

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸

تاریخ به‌روزرسانی: ۲ اسفند ۱۴۰۱

صفت «nice» بیشتر با حرف «and» به صفت دیگر عطف می‌شود و بعد از فعل‌هایی، مانند « is و ‌seems» بدون اسم به‌کار می‌رود.

Your new house looks nice and big.

اگر صفت«nice» به صفت دیگر عطف ‌شود و قبل از اسم بیاید، حرف ربط «and» حذف می‌شود.

This is a nice big house.

صفت «nice» در انگلیسی گفتاری زیاد کاربرد دارد و مردم معتقدند در زبان نوشتار نباید از آن زیاد استفاده کرد و بهتر است صفت‌هایی که منظور را دقیق‌تر بیان می‌کند، به‌کار رود.

برای‌مثال:

That area of France is really nice.

در این جمله به‌جای «nice» می‌توان از صفت‌های دقیق‌تر «beautiful» یا «interesting» استفاده کرد که هر دو منظور را به‌روشنی بیان می‌کند.

بازگشت به وبلاگ

مطالب دیگر بخش «نکات کاربردی»: