«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

نکته کاربردی: صفت Nice

سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

صفت nice اغلب به کمک حرف ربط and با صفتی دیگر ترکیب می‌شود و بعد از افعال از نوع is و seems بدون اسم به‌کار می‌رود:

Your new house looks nice and big.

توالی nice and قبل از اسم نمی‌آید. پس اگر صفتی که nice با آن ترکیب می‌شود همراه اسم باشد، حرف ربط and را نمی‌توان بین آن‌ها به‌کار برد:

This is a nice big house.

صفت nice در انگلیسی گفتاری زیاد به‌کار می‌رود، با این‌همه بسیاری از مردم بر این عقیده‌اند که در نوشتار نباید از آن زیاد استفاده کرد و بهتر است که به جای آن صفت دیگری را به‌کار بریم که منظورمان را دقیق‌تر بیان می‌کند، مثلاً در جمله‌ی:

That area of France is really nice.

به جای صفت nice می‌توانیم از صفات دقیق‌تر beautiful یا interesting استفاده کنیم که هر دو منظورمان را روشن بیان می‌کنند.

بازگشت به وبلاگ