«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

فروشگاه نیکوکاری فست‌دیکشنری

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

تیم فست‌دیکشنری مفتخر است که با یاری شما نیکوکاران، اقدام به کاری نیک کند. به این منظور، تصمیم داریم هر سال، محصولاتی را تحت عنوان «محصولات نیکوکاری» ارائه دهیم. شما می‌توانید با خرید این محصولات، بانیِ این اقدام نیک باشید.
با توافقنامه‌ی همکاری که ما بین فست‌دیکشنری و خیریه‌ی کودکان فرشته‌اند امضا گردیده است تمامِ درآمد حاصل از فروش، از طرف شما به این خیریه اهدا می‌شود.

از آن‌جا که هدف ما از این فعالیت، صرفاً عمل خیرخواهانه است، از ارائه‌ی لوگوی فست‌دیکشنری بر روی محصول، صرف‌نظر کردیم و انتخاب طرح نقشه‌ی جهان به آن دلیل است که ارتباطات ما در جهان، زمانی به یکدیگر نزدیک خواهد شد که ارتباط زبانیِ خوبی داشته باشیم. انتخابِ عبارتِ Connect without boundaries نیز در همین راستا بوده است.
ما امیدواریم فست‌دیکشنری، علاوه بر کمک به کاربرانش در راه زبان‌آموزی، وسیله‌ای باشد برای گسترشِ زبان مشترک دیگرِ مردم دنیا. و آن زبان، زبان محبت و نیکی و دست گرفتن از نیازمندان است.

به نظرمان رسید که در این راه، همیاری‌مان را از نسل‌های کوچک‌تر انتخاب کنیم و امیدی باشیم برای کودکانی که آینده‌سازان این مرزوبوم خواهند شد. به همین دلیل، خیریه‌ی کودکان فرشته‌اند را انتخاب کردیم و از این طریق، واسطه‌ی کار خیر شما با کودکان این مرکزخواهیم بود.

گزارش ماهانه‌ی عواید فروشِ محصولات نیکوکاری از همین طریق (در وبلاگ فست‌دیکشنری) ارائه خواهد شد.

از طریق لینک زیر می‌توانید با خرید محصولات نیکوکاری به خیریه‌ی کودکان فرشته‌اند کمک کنید.

فروشگاه نیکوکاری فست‌دیکشنری

بازگشت به وبلاگ