گزارش مبالغ نیکوکاری - دی ۱۴۰۰

گزارش مبالغ نیکوکاری - دی ۱۴۰۰

۰۲ بهمن ۱۴۰۰

سرمای اولین ماه زمستان ۱۴۰۰ با همراهی کاربران نیکوکار فست دیکشنری تبدیل به گرمای پرمهر برای کودکان مناطق محروم ایران شد. دهمین ماه از کمپین نیکوکاری فست دیکشنری هم سپری شد و مبلغ ۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان از فروش ۲۱ تی‌شرت و ۳۰ مهرافزون، جمع‌آوری و به خیریه‌ی کودکان فرشته‌اند اهدا شد.
شما هم می‌توانید با خرید تی‌شرت‌های فست دیکشنری یا با پرداخت مهرافزون به مبلغ دلخواه، در این نیکوکاری شرکت کنید.

گزارش نیکوکاری دی ۱۴۰۰ رسید نیکوکاری دی ۱۴۰۰

فروشگاه نیکوکاری فست دیکشنری

بازگشت به وبلاگ