گزارش مبالغ نیکوکاری - دی ۱۴۰۰

شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

سرمای اولین ماه زمستان ۱۴۰۰ با همراهی کاربران نیکوکار فست‌دیکشنری تبدیل به گرمای پرمهر برای کودکان مناطق محروم ایران شد. دهمین ماه از کمپین نیکوکاری فست‌دیکشنری هم سپری شد و مبلغ ۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان از فروش ۲۱ تی‌شرت و ۳۰ مهرافزون، جمع‌آوری و به خیریه‌ی کودکان فرشته‌اند اهدا شد.
شما هم می‌توانید با خرید تی‌شرت‌های فست‌دیکشنری یا با پرداخت مهرافزون به مبلغ دلخواه، در این نیکوکاری شرکت کنید.

فروشگاه نیکوکاری فست‌دیکشنری

بازگشت به وبلاگ