گزارش مبالغ نیکوکاری - اسفند ۱۴۰۰

سه‌شنبه۲ فروردین ۱۴۰۱

ماه آخر کمپین نیکوکاری فست‌دیکشنری با حضور دلگرم‌کننده‌ی شما کاربران مهربان به پایان رسید.
مبلغ ۲,۰۸۴,۵۹۰ تومان، درآمدِ حاصل از فروشِ محصولات نیکوکاری و مهرافزون‌های فست‌دیکشنری در بهمن ۱۴۰۰ برای کمک به کودکان مناطق محروم سیستان و بلوچستان اهدا شد.

در این کمپین ۱۲ ماهه که با همکاری فست‌دیکشنری و خیریه‌ی کودکان فرشته‌اند انجام شد، مبلغ ۳۷,۰۸۱,۳۲۰ تومان جمع‌آوری و هرماه به خیریه تقدیم شد. این مبلغ از فروش ۲۰۰ تیشرت و ۳۸۹ مهرافزون جمع‌آوری شد.

بازگشت به وبلاگ