A Good (or Great) Deal

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    1- میزان زیاد، مقدار زیاد 2- بسیار، خیلی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت a good (or great) deal

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a good (or great) deal» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a good (or great) deal

لغات نزدیک a good (or great) deal

پیشنهاد بهبود معانی