آب و رنگ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • rosy complexion
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک آب و رنگ

پیشنهاد و بهبود معانی