معیار قرار دادن دو فلز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • اقتصاد bimetallism
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک معیار قرار دادن دو فلز

پیشنهاد و بهبود معانی