پرش طول به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دو و میدانی
  • long jump
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرش طول

پیشنهاد و بهبود معانی