پرطنین و ژرف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • صدای انسان
  • orotund
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرطنین و ژرف

پیشنهاد و بهبود معانی