پیش شرطی کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • روان‌شناسی precondition
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیش شرطی کردن

پیشنهاد و بهبود معانی