چند دیسی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • شیمی - کان شناسی
  • polymorphism
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی