چهار صدایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دستگاه های صوتی
  • quadraphonic
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهار صدایی

پیشنهاد و بهبود معانی