چوبدستی پلیس به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • baton
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چوبدستی پلیس

پیشنهاد و بهبود معانی