چیز بیزار کننده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • aversion
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چیز بیزار کننده

پیشنهاد و بهبود معانی