چین خورده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chinkhorde
  • wrinkled, puckered, rugose
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چین خورده

پیشنهاد و بهبود معانی