چین خوردگی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chinkhordegi
  • fold, wrinkle, rugosity
  • کالبد شناسی
  • plica
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چین خوردگی

پیشنهاد و بهبود معانی