کنده زانو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • knee - pan
  • کالبدشناسی kneecap
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کنده زانو

پیشنهاد و بهبود معانی