کیسه کوچک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • pouch
  • کالبدشناسی follicle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کیسه کوچک

پیشنهاد و بهبود معانی