فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Almond

ˈɑː- / / ˈæ- / / ˈæl- ˈɑːmənd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  almonds

معنی و نمونه‌جمله

 • noun
  بادام، درخت بادام، مغز بادام
  • - almond-shaped eyes
  • - چشم‌بادامی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد almond

 1. noun Small bushy deciduous tree native to Asia and North Africa having pretty pink blossoms and highly prized edible nuts enclosed in a hard green hull; cultivated in southern Australia and California
  Synonyms: sweet-almond, Prunus dulcis, amande, Prunus amygdalus, Amygdalus communis, noix

ارجاع به لغت almond

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «almond» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/almond

لغات نزدیک almond

پیشنهاد بهبود معانی