فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

From The Horse's Mouth

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    (عامیانه) از منابع قابل اعتماد، از مراجع اصلی، از منبع موثق
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت from the horse's mouth

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «from the horse's mouth» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/from-the-horses-mouth

لغات نزدیک from the horse's mouth

پیشنهاد بهبود معانی