بستو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    bastoo
  • earthenware pitcher, conceptacle, follicle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک بستو

پیشنهاد و بهبود معانی