صاحب حق انحصاری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • monopolist
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاحب حق انحصاری

پیشنهاد و بهبود معانی