صاحب رستوران به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • restaurateur
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاحب رستوران

پیشنهاد و بهبود معانی