صاحب سند مالکیت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • titleholder
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاحب سند مالکیت

پیشنهاد و بهبود معانی