صاحب صنعت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • industrialist
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاحب صنعت

پیشنهاد و بهبود معانی